Sau khi chi bộ trường THCS Hương Điền triển khai công văn số 102/PGD về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Ngành tuyên giáo của Đảng"  trên mạng ...