Ngày 21/9/2020 Trường THCS Hương Điền – Nam Hương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực ...